การให้คำปรึกษา

The man who asks a question is a fool for a minute, the man who does not ask is a fool for life.

— Confucius

นักศึกษาที่ต้องการคำปรึกษาจากผม นอกเหนือจากการร่วมการศึกษากับผมในวิชาต่าง ๆ แล้ว สามารถพบผมตลอดภาคการศึกษานี้ (ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคมและวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ได้ ดังนี้Consultation times and modes.001

  • วันจันทร์
    • ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้อง น.๖๑๗ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
    • ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ น. และเวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ห้อง น.๕๑๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • วันอังคาร ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. และเวลา ๑๕.๓๐ น. ที่ห้อง ๔๐๐๖ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อนึ่ง นักศึกษาสามารถติดต่อกับผม

  • ได้ที่เฟซบุค หรือ
  • ด้วยการกรอกรายการข้างล่างนี้