ระบบกฎหมายสหภาพยุโรปและระบบกฎหมายสมาคมอาเซียน

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง ระบบกฎหมายสหภาพยุโรปและระบบกฎหมายสมาคมอาเซียน สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements