เทคนิคการเสนอรายงานที่ดี

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง เทคนิคการเสนอรายงานที่ดี สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements