ระทึก ทุบกระจกช่วย ๒ ขวบ ติดในรถ

ระทึก ทุบกระจกช่วย ๒ ขวบ ติดในรถ

น่าสนใจว่า “เจ้าหน้าที่” ต้องรับผิดในความเสียหายของรถยนต์หรือไม่ เพราะเหตุใด

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.