ระทึก ทุบกระจกช่วย ๒ ขวบ ติดในรถ

ระทึก ทุบกระจกช่วย ๒ ขวบ ติดในรถ

น่าสนใจว่า “เจ้าหน้าที่” ต้องรับผิดในความเสียหายของรถยนต์หรือไม่ เพราะเหตุใด

Advertisements