ระทึก! รถเบนซ์ติดแก๊สระเบิด ไฟลุกลามอีก ๓ คัน คาร้านติดตั้งแก๊ส

ระทึก! รถเบนซ์ติดแก๊สระเบิด ไฟลุกลามอีก ๓ คัน คาร้านติดตั้งแก๊ส

น่าสนใจว่า ผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นบ้าง อย่างไร เพราะเหตุใด

น่าสนใจด้วยว่า ผู้ต้องรับผิดอาจอ้างเหตุใดจากกรณีตามข่าวนี้เพื่อยกเว้นความรับผิดของตนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

Advertisements