ระทึก! รถเบนซ์ติดแก๊สระเบิด ไฟลุกลามอีก ๓ คัน คาร้านติดตั้งแก๊ส

ระทึก! รถเบนซ์ติดแก๊สระเบิด ไฟลุกลามอีก ๓ คัน คาร้านติดตั้งแก๊ส

น่าสนใจว่า ผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นบ้าง อย่างไร เพราะเหตุใด

น่าสนใจด้วยว่า ผู้ต้องรับผิดอาจอ้างเหตุใดจากกรณีตามข่าวนี้เพื่อยกเว้นความรับผิดของตนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.