เจ้าของรถปูนให้ค่าทำศพสองแม่ลูกถูกทับดับหน้าเดอะมอลล์ท่าพระ

เจ้าของรถปูนให้ค่าทำศพสองแม่ลูกถูกทับดับหน้าเดอะมอลล์ท่าพระ

น่าสนใจว่า เหตุใดเจ้าของรถปูนจึงให้ค่าทำศพ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็นคนขับรถทับสองแม่ลูกตาย

น่าสนใจด้วยว่า นอกจากค่าทำศพ เจ้าของรถปูนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใด

Advertisements