เจ้าของรถปูนให้ค่าทำศพสองแม่ลูกถูกทับดับหน้าเดอะมอลล์ท่าพระ

เจ้าของรถปูนให้ค่าทำศพสองแม่ลูกถูกทับดับหน้าเดอะมอลล์ท่าพระ

น่าสนใจว่า เหตุใดเจ้าของรถปูนจึงให้ค่าทำศพ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็นคนขับรถทับสองแม่ลูกตาย

น่าสนใจด้วยว่า นอกจากค่าทำศพ เจ้าของรถปูนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใด

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.