เชื่ออาถรรพ์ เห็นเพื่อนรักเป็นหมูป่า ลูกซองส่องดับ

เชื่ออาถรรพ์ เห็นเพื่อนรักเป็นหมูป่า ลูกซองส่องดับ

น่าสนใจว่าว่า กรณีนี้เกิดขึ้นเพราะจงใจ ประมาทเลินเล่อหรือเหตุสุดวิสัย เพราะเหตุใด

Advertisements