เชื่ออาถรรพ์ เห็นเพื่อนรักเป็นหมูป่า ลูกซองส่องดับ

เชื่ออาถรรพ์ เห็นเพื่อนรักเป็นหมูป่า ลูกซองส่องดับ

น่าสนใจว่าว่า กรณีนี้เกิดขึ้นเพราะจงใจ ประมาทเลินเล่อหรือเหตุสุดวิสัย เพราะเหตุใด

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.