เด็ก ม.๑ สะดุดล้ม เหล็กเส้นเสียบหัวเข่าทะลุ ขณะรอเข้าแถวเคารพธงชาติ

เด็ก ม.๑ สะดุดล้ม เหล็กเส้นเสียบหัวเข่าทะลุ ขณะรอเข้าแถวเคารพธงชาติ

น่าสนใจว่า ผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนี้บ้าง อย่างไร เพราะเหตุใด

โฆษณา