เที่ยวบินมะกันยกเลิกเพียบ หลังภูเขาไฟปะทุในเม็กซิโก

เที่ยวบินมะกันยกเลิกเพียบ หลังภูเขาไฟปะทุในเม็กซิโก

น่าสนใจว่า “ภูเขาไฟปะทุ” ตามข่าวนี้ เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ เพราะเหตุใด

Advertisements