เที่ยวบินมะกันยกเลิกเพียบ หลังภูเขาไฟปะทุในเม็กซิโก

เที่ยวบินมะกันยกเลิกเพียบ หลังภูเขาไฟปะทุในเม็กซิโก

น่าสนใจว่า “ภูเขาไฟปะทุ” ตามข่าวนี้ เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ เพราะเหตุใด

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.