แผ่นดินยุบตัว ทำให้เป็นหลุมขนาดใหญ่กลางถนนในรัฐโอไฮโอ

แผ่นดินยุบตัว ทำให้เป็นหลุมขนาดใหญ่กลางถนนในรัฐโอไฮโอ

น่าสนใจว่า ผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด และน่าสนใจด้วยว่า “แผ่นดินยุบ” ในกรณีนี้เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ เพราะเหตุใด

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.