แผ่นดินยุบตัว ทำให้เป็นหลุมขนาดใหญ่กลางถนนในรัฐโอไฮโอ

แผ่นดินยุบตัว ทำให้เป็นหลุมขนาดใหญ่กลางถนนในรัฐโอไฮโอ

น่าสนใจว่า ผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด และน่าสนใจด้วยว่า “แผ่นดินยุบ” ในกรณีนี้เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ เพราะเหตุใด