ไฟไหม้รถบัส นักท่องเที่ยวจีนหนีตายโกลาหล

ไฟไหม้รถบัส นักท่องเที่ยวจีนหนีตายโกลาหล

น่าสนใจว่า ผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวหรือไม่ เพราะเหตุใด

Advertisements