ไฟไหม้รถบัส นักท่องเที่ยวจีนหนีตายโกลาหล

ไฟไหม้รถบัส นักท่องเที่ยวจีนหนีตายโกลาหล

น่าสนใจว่า ผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวหรือไม่ เพราะเหตุใด

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.