ยายเฒ่าตกใจ เหยียบมิดคันเร่งเสยซูเปอร์มาร์เก็ต หนีตายจ้าละหวั่น

ยายเฒ่าตกใจ เหยียบมิดคันเร่งเสยซูเปอร์มาร์เก็ต หนีตายจ้าละหวั่น

น่าสนใจว่า ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลไทย ยายเฒ่าผู้นี้ต้องรับผิดชดใช้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายเพียงใด เพราะเหตุใด

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.