ยายเฒ่าตกใจ เหยียบมิดคันเร่งเสยซูเปอร์มาร์เก็ต หนีตายจ้าละหวั่น

ยายเฒ่าตกใจ เหยียบมิดคันเร่งเสยซูเปอร์มาร์เก็ต หนีตายจ้าละหวั่น

น่าสนใจว่า ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลไทย ยายเฒ่าผู้นี้ต้องรับผิดชดใช้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายเพียงใด เพราะเหตุใด