เด็ก ป.๓ โรงเรียนอนุบาลเชียงแสนถูกประตูเหล็กทับขณะรอรถกลับบ้าน เสียชีวิตแล้ว

เด็ก ป.๓ โรงเรียนอนุบาลเชียงแสนถูกประตูเหล็กทับขณะรอรถกลับบ้าน เสียชีวิตแล้ว

น่าสนใจว่า ผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายในความตายของเด็ก ป.๓ รายนี้บ้าง

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.