เด็ก ป.๓ โรงเรียนอนุบาลเชียงแสนถูกประตูเหล็กทับขณะรอรถกลับบ้าน เสียชีวิตแล้ว

เด็ก ป.๓ โรงเรียนอนุบาลเชียงแสนถูกประตูเหล็กทับขณะรอรถกลับบ้าน เสียชีวิตแล้ว

น่าสนใจว่า ผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายในความตายของเด็ก ป.๓ รายนี้บ้าง