การสัมมนา เรื่อง Water Management Legislation in the Republic of Korea and [in the Kingdom of] Thailand

ผมขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Water Management Legislation in the Republic of Korea and [in the Kingdom of] Thailand ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Yonsei University Law School ซึ่งเป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสาธารณรัฐเกาหลี จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. และเวลา ๑๒.๓๕ น. (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการสัมมนาฯ)

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.