เมียสาวรุ่นฉุนขาดโดนผัวตบหน้าคว้ามีดแทงสวนดับ

เมียสาวรุ่นฉุนขาดโดนผัวตบหน้าคว้ามีดแทงสวนดับ

น่าสนใจว่า ในทางละเมิด “เมียสาวรุ่น” อ้างนิรโทษกรรมเพื่อไม้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก้ผู้เสียหายได้หรือไม่ ประการใด

Advertisements