เมียสาวรุ่นฉุนขาดโดนผัวตบหน้าคว้ามีดแทงสวนดับ

เมียสาวรุ่นฉุนขาดโดนผัวตบหน้าคว้ามีดแทงสวนดับ

น่าสนใจว่า ในทางละเมิด “เมียสาวรุ่น” อ้างนิรโทษกรรมเพื่อไม้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก้ผู้เสียหายได้หรือไม่ ประการใด

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.