คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๖๗๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วตอบคำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  • การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายความว่าอย่างไร
  • การพัฒนาที่ยั่งยืนมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
  • การพัฒนาที่ยั่งยืนมีประโยชน์อย่างไร
  • การพัฒนาที่ยั่งยืนมีประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร

ผมขอย้ำว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป