สรุปการอภิปราย เรื่อง บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในการอภิปราย เรื่อง บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นักศึกษาทุกคนได้ร่วมกันสรุปการอภิปรายดังกล่าวในเฟซบุค ปรากฎรายละเอียดดังนี้

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.