สรุปการอภิปราย เรื่อง บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในการอภิปราย เรื่อง บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นักศึกษาทุกคนได้ร่วมกันสรุปการอภิปรายดังกล่าวในเฟซบุค ปรากฎรายละเอียดดังนี้

Advertisements