วิน จยย. ดวงกุดเมาตกท่อระบายน้ำดับ

วิน จยย. ดวงกุดเมาตกท่อระบายน้ำดับ

น่าสนใจว่า บุคคลใดบ้างที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อใครบ้าง อย่างไรบ้าง เพราะเหตุใดบ้าง

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.