วิน จยย. ดวงกุดเมาตกท่อระบายน้ำดับ

วิน จยย. ดวงกุดเมาตกท่อระบายน้ำดับ

น่าสนใจว่า บุคคลใดบ้างที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อใครบ้าง อย่างไรบ้าง เพราะเหตุใดบ้าง

Advertisements