คะแนนสุดท้ายของการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายวิชา น.๖๘๑

คะแนนสุดท้ายของการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งมีคะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน เป็นดังนี้

หากนักศึกษามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนดังกล่าว ขอให้สอบถามผมโดยไม่ชักช้า

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.