คะแนนสุดท้ายของการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายวิชา น.๖๘๑

คะแนนสุดท้ายของการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งมีคะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน เป็นดังนี้

หากนักศึกษามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนดังกล่าว ขอให้สอบถามผมโดยไม่ชักช้า

Advertisements