การบรรยาย เรื่อง environmental decision-making (EDM)

นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง environmental decision-making (EDM) สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements