การบรรยาย เรื่อง environmental assessment (EA): the basics

นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง environmental assessment (EA): the basics สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ดังนี้

  • Jane Holder, Environmental assessment: the regulation of decision making (Oxford University Press, 2004), pp1-74.
  • Carys Junes, Stephen Jany, Paul Smith and Christopher Wood, Environmental assessment: dominant or dormant?” in Jane Holder and Donald McGillivray (eds), Taking stock of environmental assessment: law, policy and practice (Routledge, 2007), pp17-44.
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.