การบรรยาย เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (2)

นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (2) สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้ดังนี้

  • John Glasson, Riki Therivel and Andrew Chadwik, Introduction to environmental impact assessment (UCL Press, 1995), pp74-140. และ
  • Mandy Elliiott and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice (Federation Press, 2009), pp176-243.
Advertisements