รถบรรทุกชนสะพานลอยคนข้ามร่วงทับเก๋งพัง …

รถบรรทุกชนสะพานลอยคนข้ามร่วงทับเก๋งพัง …

คำถามคือผู้ใดบ้างต้องรับผิดเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะเหตุใด