รถบรรทุกชนสะพานลอยคนข้ามร่วงทับเก๋งพัง …

รถบรรทุกชนสะพานลอยคนข้ามร่วงทับเก๋งพัง …

คำถามคือผู้ใดบ้างต้องรับผิดเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะเหตุใด

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.