การบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของไทยและประเทศในกลุ่ม AEC


โดย ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิทยาศาสตร์และการพัฒนาประเทศภายใต้กระแส AEC

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.