ตากล้องโดนเด็กแกล้งผลักตกน้ำจนอุปกรณ์คู่ใจกว่า 600,000 บาทพังหมด!

ตากล้องโดนเด็กแกล้งผลักตกน้ำจนอุปกรณ์คู่ใจกว่า 600,000 บาทพังหมด!

คำถามคือบุคคลใดบ้างที่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายกันเกิดแก่อุปกรณ์ถ่ายภาพ

Advertisements