ฝนถล่มกรุง หลังคาที่จอดรถห้างดังถล่มรถเสียหาย ๒๐ คันรวด

ฝนถล่มกรุงหลังคาที่จอดรถห้างดังถล่มรถเสียหาย ๒๐ คันรวด

ผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

Advertisements