ระบบกฎหมายกับการเปรียบเทียบกฎหมาย

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ระบบกฎหมายกับการเปรียบเทียบกฎหมาย สำหรับสัปดาห์ที่ ๒ และ ๓ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคมและ ๔ กันยายน ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษาเอง นักศึกษาสมควรศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนร่วมการศึกษา

 • H Patrick Glenn, “A Chthonic legal tradition: to recycle the world”, in Legal traditions of the world (Oxford, 2007), pp. 58-92.
 • H Patrick Glenn, “A civil law tradition: the centrality of the person”, in Legal traditions of the world (Oxford, 2007), pp. 125-170.
 • H Patrick Glenn, “A common law tradition: the ethic of adjudication”, in Legal traditions of the world (Oxford, 2007), pp. 224-272.
 • H Patrick Glenn, “A Talmudic legal tradition: the perfect author”, in Legal traditions of the world (Oxford, 2007), pp. 93-124.
 • Ian Mcleod, “An introduction to the doctrine of binding precedent”, in Legal method, Palgrave MacMillan law masters (Hamshire, 2007), pp. 129-147.
 • H Patrick Glenn, “An Islamic legal tradition: the law of a later revelation”, in Legal traditions of the world (Oxford, 2007), pp. 171-223.
 • Werner Menski, “Chinese law: code and conduct”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa(Cambridge, 2006), pp. 493-593.
 • Ian Mcleod, “European Community law and English law”, in Legal method (Hamshire, 2007), pp. 73-89.
 • Peter de Cruz, “European community law”, in Comparative law in a changing world (London, 2007), pp. 140-183.
 • James A Holland and Julian S Webb, “European legal method”, in Learning legal rules (Oxford, 2003), pp. 282-318.
 • Werner Menski, “Hindu law: the search for appropriateness”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa (Cambridge, 2006), pp. 196-278.
 • James A Holland and Julian S Webb, “How precedent operates: ratio decidendi and obiter dictum”, in Learning legal rules (Oxford, 2003), pp. 145-181.
 • James A Holland and Julian S Webb, “Interpreting statutes”, in Learning legal rules (Oxford, 2003), pp. 208-254.
 • Ian Mcleod, “Precedent and principle in the European Court of Justice”, in Legal method  (Hamshire, 2007), pp. 223-232.
 • Ian Mcleod, “Ratio decidendi and obiter dictum”, in Legal method  (Hamshire, 2007), pp. 148-162.
 • Rose Mwebaza, “Regulating the environment in the European Union: a critical review of the general law of European Union external environmental relations”, Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law, 5: 1 (2008), pp. 1-19.
 • Peter de Cruz, “Socialist law and other types of legal systems”, in Comparative law in a changing world (London, 2007), pp. 184-218.
 • Peter de Cruz, “The civil law system”, in Comparative law in a changing world (London, 2007), pp. 45-99.
 • Peter de Cruz, “The classification of legal systems into legal families”, in Comparative law in a changing world (London, 2007), pp. 32-44.
 • Ian Mcleod, “The classifications of English law”, in Legal method (Hamshire, 2007), pp. 23-42.
 • James A Holland and Julian S Webb, “The doctrine of judicial precedent”, in Learning legal rules (Oxford, 2003), pp. 121-144.
 • Peter de Cruz, “The English common law system”, in Comparative law in a changing world (London, 2007), pp. 100-139.
 • Ian Mcleod, “The jurisdictions of the principal English courts”, in Legal method  (Hamshire, 2007), pp. 43-60.
 • Ian Mcleod, “Vertical and horizontal dimensions of precedent”, in Legal method (Hamshire, 2007), pp. 163-171.