การพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้าราชการตำแหน่งนิติกรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่จะร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements