การพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้าราชการตำแหน่งนิติกรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่จะร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.