การทบทวนความรู้และแนวทางการตอบคำถาม

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง การทบทวนความรู้และแนวทางการตอบคำถาม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements