การทำละเมิดด้วยการกล่าว การไขข่าว หรือการส่งข่าวสาร

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (กลุ่มที่ ๒) สามารถชม จัดเก็บ หรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษาสัปดาห์ที่ ๒ (วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙) ประกอบด้วยสไลด์ ดังต่อไปนี้

  • สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิดด้วยการกล่าว หรือการไขข่าว และ
  • สไลด์ประกอบกรรบรรยาย เรื่อง การทำละเมิดด้วยการส่งข่าวสาร
Advertisements