ความหมาย ลักษณะ และผล แห่งลาภมิควรได้

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง หรือลาภมิควรได้ (กลุ่มที่ ๒) สามารถชมวิดีโอบันทึกการบรรยาย เรื่อง ความหมาย ลักษณะ และผล แห่งลาภมิควรได้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป