ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม

ขอให้นักศึกษาวิชา น. ๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง ศึกษาวิดีโอนี้ แล้วร่วมกันอภิปราย เรื่อง ความสำคัญของการมีความรู้และความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในหมู่นักกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ใกล้สอบกันแล้ว มีใครพร้อมแบบ Mr Bean บ้าง …

คติเตือนใจก่อนสอบปลายภาค …

12309584_10203778991915887_5995199195149233885_o

แนวทางเตรียมตัวสอบ …

Untitled.001

เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่ง อย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยัน
ควรคะนึงพึ่งตนทนกัดฟัน คิดบากบั่นตั้งหน้ามานะนำ

กสิกิจพนิชยการงานมีเกียรติ อย่าหยามเหยียดพาลหาว่างานต่ำ
หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรม เชิญเลือกทำตามถนัดอย่าผัดวัน

เอาดวงใจเป็นทุนหนุนนำหน้า เอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขัน
เอาความเพียรเป็นยานประสานกัน ผลจะบรรลุสู่ประตูชัย

เงินและทองกองอยู่ประตูหน้า คอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับไส
ทรัพย์ในดินสินในน้ำออกคล่ำไป แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำนวยเอย.

— เพิ่ม สวัสดิ์วรรณกิจ

Before the Flood

การพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามรถชม จัดเก็บ หรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Historic Victory: 4 Teenagers Win in Massachusetts Climate Change Lawsuit

The Massachusetts Supreme Judicial Court found in favor of four youth plaintiffs, the Conservation Law Foundation and Mass Energy Consumers Alliance Tuesday in the critical climate change case, Kain et al. v. Massachusetts Department of Environmental Protection (DEP).

http://ecowatch.com/2016/05/17/mass-climate-change-lawsuit/

TRUST Massachusetts from Our Children’s Trust on Vimeo.