การให้คำปรึกษาและการติดต่อ

The man who asks a question is a fool for a minute, the man who does not ask is a fool for life.

— Confucius

 

Consultation times and modes.001นักศึกษาที่ต้องการคำปรึกษาจากผม นอกเหนือจากการร่วมการศึกษากับผมในวิชาต่าง ๆ แล้ว สามารถพบผมตลอดภาคการศึกษานี้ (ระหว่างวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม และวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้ ดังนี้

  • ศูนย์รังสิต ระหว่างเวลา ๙.๓๐ น. และเวลา ๑๑.๓๐ น. ที่ห้อง น. ๖๑๗ คณะนิติศาสตร์
  • ท่าพระจันทร์ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. และเวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ห้อง ๔๐๐๖ คณะนิติศาสตร์

อนึ่ง นักศึกษาสามารถติดต่อกับผม

  • ได้ที่เฟซบุค หรือ
  • ด้วยการกรอกรายการข้างล่างนี้ (กรุณาสอบอีเมล์ให้ถูกต้อง มิฉะนั้น ผมจะติดต่อกลับมาไม่ได้)

Advertisements