การให้คำปรึกษาและการติดต่อ

The man who asks a question is a fool for a minute, the man who does not ask is a fool for life.

— Confucius

นักศึกษาที่ต้องการคำปรึกษาจากผม นอกเหนือจากการร่วมการศึกษากับผมในวิชาต่าง ๆ แล้ว สามารถพบผมตลอดภาคการศึกษานี้ (ระหว่างวันอังคารที่ 13 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562) ได้ ดังนี้

  • ศูนย์รังสิต ทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. และเวลา 11.00 น. ที่ห้อง น. 617 คณะนิติศาสตร์
  • ท่าพระจันทร์ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 14.00 น. และเวลา 16.00 น. ที่ห้อง 4006 คณะนิติศาสตร์

อนึ่ง นักศึกษาสามารถติดต่อกับผม

  • ได้ที่เฟซบุค หรือ
  • ด้วยการกรอกรายการข้างล่างนี้ (กรุณาสอบอีเมล์ให้ถูกต้อง มิฉะนั้น ผมจะติดต่อกลับมาไม่ได้)