การให้คำปรึกษาและการติดต่อ

The man who asks a question is a fool for a minute, the man who does not ask is a fool for life.

— Confucius

Consultation times and modes.001

นักศึกษาที่ต้องการคำปรึกษาจากผม นอกเหนือจากการร่วมการศึกษากับผมในวิชาต่าง ๆ แล้ว สามารถพบผมตลอดภาคการศึกษานี้ (ระหว่างวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม และวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐) ได้ ดังนี้

  • ศูนย์รังสิต ระหว่างเวลา ๙.๓๐ น. และเวลา ๑๑.๓๐ น. ที่ห้อง น.๖๑๗ คณะนิติศาสตร์
  • ท่าพระจันทร์ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. และเวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ห้อง ๔๐๐๖ คณะนิติศาสตร์

อนึ่ง นักศึกษาสามารถติดต่อกับผม

  • ได้ที่เฟซบุค หรือ
  • ด้วยการกรอกรายการข้างล่างนี้

Advertisements