ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

CHACRIT SITDHIWEJ

Law Lecturer at Thammasat University Faculty of Law

schacrit@tu.ac.th

Developing Environmental Law Champion

_________

Expertise and Research Interests

 • climate change law and policy
 • emissions trading schemes
 • ecologically sustainable development law and policy
 • ecotourism law and policy
 • cultural heritage law and policy
 • natural heritage law and policy
 • energy law and policy
 • environmental law and policy
 • administrative law
 • public administration
 • research methodology in law
 • environmental law teaching
 • law drafting

Work History

2003-present: Lecturer

Thammasat University Faculty of Law

 • energy law and policy (postgraduate level)
 • environmental law and policy (undergraduate and postgraduate levels)
 • comparative environmental law (postgraduate level)
 • environmental assessment law (postgraduate level)
 • natural resources law (undergraduate and postgraduate levels)
 • agricultural law (postgraduate level)
 • pollution control law (undergraduate and postgraduate levels)
 • English for lawyers (undergraduate level)
 • research methodology in law (postgraduate level)
 • law of contracts (undergraduate level)
 • law of wrongful acts (undergraduate level)
 • law of management of affairs without mandate (undergraduate level)
 • law of undue enrichment (undergraduate level)
 • law for engineers (undergraduate level)

2012-2014: Lecturer (casual)

Dhurakij Pundit University Pridi Bhanomyong Faculty of Laws

natural resources and environmental law (undergraduate level)

2010: Lecturer (casual)

University of the Thai Chamber of Commerce School of Law

environmental law (undergraduate level)

2008-2015: Law Counsellor

PTT Plc (formerly Petroleum Authority of Thailand)

2008-2009: Law Counsellor

PTT Exploration and Production Public Company

2009: Editor-in-Chief

Thammasat University Faculty of Law

Thammasat Law Journal

2004-2007: Lecturer and Course Coordinator (casual)

The University of Adelaide Law School

 • minerals and energy law (undergraduate level)
 • energy law (postgraduate level)

1998-2004: Law Counsellor

PTT Plc (formerly Petroleum Authority of Thailand)

1998-2003: Legal Official and Juridical Lawyer

Office of the Council of State of Thailand

2000-2003: Lecturer (casual)

Assumption University School of Law

 • environmental law (undergraduate level)
 • research methodology in law (postgraduate level)

Recent Special Lectures, Public Lectures, Presentations and Conference Proceedings

 • ‘Laws on Tourism in Archaeological Sites‘ special lecture, Mae Fah Luang University School of Law, Chiangrai, 21 April 2017.
 • ‘Laws and Ecotourism‘ special lecture, Chulalongkorn University Faculty of Science Department of Biology, Bangkok, 9 March 2017.
 • ‘Thai Laws relating to Biological Diversity: Recent Developments towards the Nagoya Protocol‘ presented at the 2016 ILS International Symposium: Biodiversity Conservation and the Nagoya Protocol, Seoul, 14 December 2016.
 • ‘Lessons Learnt from Implementing Laws in Managing Selected Environmental Issues‘ special lecture, Chulalongkorn University Graduate School, Bangkok, 26 October 2016. `
 • ‘Role of Local Governments in Promoting sustainable Tourism in Thailand‘ special lecture, Mae Fah Luang University School of Law, Chiangrai, 25 October 2016.
 • ‘Laws regarding Tourism in Conservation Areas‘ special lecture, Mae Fah Luang University School of Law, Chiangrai, 29 March 2016.
 • ‘Legal Measures controlling Eco-Tourism‘ special lecture, Mae Fah Luang University School of Law, Chiangrai, 8 December 2015.
 • ‘Laws on Emissions Trading Schemes‘ presented at the Expert Seminar on the Laws on Emissions Trading Schemes, Bangkok, 6 July 2015.
 • ‘Development of the Thai Tourism and Tour Guide Law‘ special lecture, Mae Fah Luang University School of Law, Chiangrai, 27 February 2015.
 • ‘LIkely Issues and Impacts arising from Implementing Laws on Nuclear Power Plants‘ public lecture, Ubonratchathani and Suratthani, 28 January and 28 February 2011.
 • ‘Importance of Energy and International Laws on Nuclear Power Plants‘ public lecture, Petchburi, Songkhla, Phitsanulok, Chantaburi and Khonkaen, 15 December 2010-23 February 2011.
 • ‘Laws in Thailand Promoting Renewable Energy: the Recent Developments’ paper presented at the TC Beirne School of Law Postgraduate Law Research Colloquium, Brisbane, 2-4 December 2005.
 • ‘Legal Framework Promoting Renewable Energy for Sustainable Electricity Generation in Australia and the Asia Pacific Region’ presented at the New Researchers, New Research: a Conference for Early Career Researchers in Law, Adelaide, 30 September-1 October 2004.
 • ‘Strengthening Thai Senate Environment Committee’s Citizen Complaint Response Capacity’ presented at the Thai Senate Environment Committee’s Strategies for Preventing and Resolving Environmental Disputes Conference, Bangkok, 30 July 2003.
 • ‘Trend of [the Thai] Legal System after Energy Free Trade [in Thailand]’ paper presented at the 1st National Congress of Law Symposium, Bangkok, 14-15 September 2000.

Recent Research Fellowship

 • 2016: Chulalongkorn University Centre of Excellence on Hazardous Substance Management/Department of Industrial Works, Thailand, “Law Reform on Factory Air Pollution Emissions“
 • 2014-2015: Thammasat University Faculty of Law Research and Consultancy Centre/Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organisation), Thailand, “Laws on Emissions Trading Schemes“
 • 2010-2011: Thammasat University Research and Consultancy Institute/Office of Natural Resources and Environment Policy and Planning, Thailand, “Development of Environmental Impact Assessment under the Enhancement and Conservation of the National Environmental Quality Act, BE 2535“
 • 2010-2011: Thammasat University Research and Consultancy Institute/PTT Plc, Thailand, “Laws relating to City Gas Operation in the Bangkok Metropolitan and its Suburbs“
 • 2009-2010: Thammasat University Research and Consultancy Institute/Department of Pollution Control, Thailand, “Development of Factory and Hazardous Substance Control System“
 • 2003-2004: Thammasat University Research and Consultancy Institute/Department of Tourism Development, Thailand, “Analysis of Works, Powers and Duties of the Department of Tourism Development, Ministry of Tourism and Sports“
 • 2003-2004: Thammasat University Research and Consultancy Institute/Department of Water Resources, Thailand, “Revision of Laws Concerning Water Resources and Draft Water Resources Law,” (This project won a 2005 Award of Excellence from the National Research Council of Thailand).
 • 2003: United States Agency for International Development (USAID)/United States-Asia Environmental Partnership Program (US-AEP)/The Asia Foundation/Thai Senate Environment Committee/Environmental Law Centre-Thailand, Thailand, “Strengthening Thai Senate Environment Committee’s Citizen Complaint Response Capacity”
 • 2002-2004: Research Institute of Chulalongkorn University/Office of Environmental Policy and Planning/Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Thailand, “Reform of the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, BE 2535 (1992) and Regulations Concerning Environmental Impact Assessment”
 • 2001-2002: Danish Cooperation for Environment and Development-DANCED/Danish International Development Assistance-Danida, Thailand, “Legal and Regulatory Background for Cost Recovery System and Effluent Standards for the Samut Prakarn Cost Recovery Project in Wastewater Management”

Recent Membership and Committee Works

 • August 2016-March 2017: Advisor, Ad Hoc Committee on the Petroleum Bill (No ..) BE …. at the National Assembly of Thailand.
 • 2014-present: Member, Greenhouse Gas Management Law Development Working Group at the Thailand Greenhouse Gas Management Organisation (Public Organisation)
 • 2006-present: Member, Commission on Environmental Law at the World Conservation Union (IUCN)
 • 2005-present: Member, Energy Research Cluster at The University of Adelaide, South Australia
 • 2003-present: Member, Climate and Energy Specialist Group at the Commission on Environmental Law at the World Conservation Union (IUCN)
 • 2000:Member and Rapporteur, Working Group on Industry and Energy Laws at the National Research Council Legal Branch, Thailand
 • 1989-1999: Member, Petition Committee for the Bangkok Metropolitan and Provincial Administration Areas under the Building Control Act, BE 2522 at the Ministry of Interior, Thailand
 • 1998: Member, Wastewater Management Organisation Sub-Committee for Drafting the Wastewater Management Authority Bill at the Ministry of Science, Technology and Environment, Thailand
 • 1998: Member, National Environment Board Sub-Committee on Environmental Law Implementation and Enforcement at the Ministry of Science, Technology and Environment, Thailand

Recent Legal Consulting Works

 • 2003-2004:Legal Expert, Waste Management Strategy for Municipal and Hazardous Waste in Thailand Project, UEET Technology (Thailand) Ltd, Thailand
  2003-2004:Legal Advisor, Department of Tourism Development, Ministry of Tourism and Sports, Thailand
 • 2001-2002:Local Legal and Regulatory Specialist, Samut Prakarn Cost Recovery Project, Danish Cooperation for Environment and Development-DANCED/Danish International Development Assistance-Danida/NIRAS A|S, Denmark/Pollution Control Department/Ministry of Science, Technology and Environment, Thailand

Recent Publications

 • ‘Renewable Energy Law and Policy in Thailand,’ Renewable Energy Law and Policy Review, 2016, Vol 7, Issue 2, pp184-189.
 • ‘Mitigation Measures of Marine Oil Spills within the Jurisdiction of the Kingdom of Thailand,’ Rabhi 53, 2010, pp107-121 (in Thai).
 • Laws in Thailand Promoting Renewable Energy,’ Journal of Energy & Natural Resources Law, 2005, Vol 23, No 2, pp205-222.
 • ‘News Repositories’ in Executive Public Administration Foundation (ed): Public Participation Manual, Bangkok: Chula Book Centre, 2003, pp3-33—3-41 (in Thai).
 • ‘Interactive Website’ in Executive Public Administration Foundation (ed): Public Participation Manual, Bangkok: Chula Book Centre, 2003, pp4-21—4-27 (in Thai).

Scholarships

2004-2008: Adelaide Scholarship International

granted for pursuing the Master of Environmental Law degree at The University of Adelaide Law School

1995-1997: Australian Development Cooperation Scholarship

granted for pursuing the PhD in Energy Law degree at The University of Adelaide

Awards

2006: Award of Honourable Researcher

Thammasat University

2003-2004: Thammasat University Research and Consultancy Institute/Department of Water Resources, Thailand, “Revision of Laws Concerning Water Resources and Draft Water Resources Law”

2005: Award of Excellence

National Research Council of Thailand

2003-2004: Thammasat University Research and Consultancy Institute/Department of Water Resources, Thailand, “Revision of Laws Concerning Water Resources and Draft Water Resources Law”

Education

2004-2010: PhD Candidate

The University of Adelaide Law School

Dissertation on Legal Framework Promoting Renewable Energy for Sustainable Electricity Generation in Australia and the Asia Pacific

1995-1997: Master of Environmental Law

The University of Adelaide Law School

Dissertation on Implementation of Environmental Impact Assessment Requirements in Thailand: Possible Lessons from Australian Experience

1983-1987: Bachelor of Laws

Ramkhamhaeng University Faculty of Law

Certification

2015: Certificate of Train-the-Trainers Program

Asian Development Bank and IUCN Academy of Environmental Law

2000: Certificate of Management and Organisational Change in Thailand

The Australian National University

1998: Certificate of Juridical Lawyer

Office of the Council of State of Thailand

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย