ปฏิทิน

Don’t be fooled by the calendar. There are only as many days in the year as you make use of.

— Charles Richards

กิจกรรมเกี่ยวกับการบรรยายและการให้คำปรึกษาของผม เป็นดังนี้

โฆษณา