ความรับผิดเพื่อละเมิด (๑): การทำละเมิด

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๑): การทำละเมิด เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ความรับผิดเพื่อละเมิด (๒): การกล่าว การไขข่าว การส่งข่าวสารและการร่วมกันทำละเมิด

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามาระชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๒): การกล่าว การไขข่าว การส่งข่าวสารและการร่วมกันทำละเมิด สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ความรับผิดเพื่อละเมิด (๑): การทำละเมิด

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๑): การทำละเมิด สำหรับวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ความรับผิดเพื่อละเมิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สำหรับสัปดาห์ที่ ๙ (วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว หนองบัวลำภู โรคลมชักกำเริบ ขับรถชนนักเรียน เสียชีวิต-เจ็บหลายคน

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว หนองบัวลำภู โรคลมชักกำเริบ ขับรถชนนักเรียน เสียชีวิต-เจ็บหลายคน

อดีตผู้อำนวยการฯ มีข้อต่อสู้เพื่อไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ ประการใด

ฝนถล่มกรุง หลังคาที่จอดรถห้างดังถล่มรถเสียหาย ๒๐ คันรวด

ฝนถล่มกรุงหลังคาที่จอดรถห้างดังถล่มรถเสียหาย ๒๐ คันรวด

ผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

รถบรรทุกชนสะพานลอยคนข้ามร่วงทับเก๋งพัง …

รถบรรทุกชนสะพานลอยคนข้ามร่วงทับเก๋งพัง …

คำถามคือผู้ใดบ้างต้องรับผิดเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะเหตุใด