28516632_1682715381820540_6224212438974496853_o

Advertisements

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกฎหมายสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดเชียงใหม่

news30108_0

คติเตือนใจก่อนสอบปลายภาค …

12309584_10203778991915887_5995199195149233885_o

แนวทางเตรียมตัวสอบ …

Untitled.001

เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่ง อย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยัน
ควรคะนึงพึ่งตนทนกัดฟัน คิดบากบั่นตั้งหน้ามานะนำ

กสิกิจพนิชยการงานมีเกียรติ อย่าหยามเหยียดพาลหาว่างานต่ำ
หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรม เชิญเลือกทำตามถนัดอย่าผัดวัน

เอาดวงใจเป็นทุนหนุนนำหน้า เอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขัน
เอาความเพียรเป็นยานประสานกัน ผลจะบรรลุสู่ประตูชัย

เงินและทองกองอยู่ประตูหน้า คอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับไส
ทรัพย์ในดินสินในน้ำออกคล่ำไป แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำนวยเอย.

— เพิ่ม สวัสดิ์วรรณกิจ

จูงควาย …

10426197_914237971928073_6695877086218378336_n

What can you make from on barrel of oil?

barrel-of-oil-infographic

Image credit: http://2oqz471sa19h3vbwa53m33yj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/09/barrel-of-oil-infographic.png

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙-๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย.png